Illustratie voor lesmethode Timboektoe,"Doen wat je kunt"
Noordhoff uitgevers